Exhibition

 

Machinery and Facilities for Nano-materials and Products
 
Exhibit : Nano-Materials
 
Applied Products with Nano-materials
 
MOU Signing Ceremony
 
Nano-Bio Products
 
Address : Acedongbaek Tower 2 dong #B105, 16-4, Dongbaekjungang-ro,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea (Tel: +82-2-1899-7617)
Tel : +82-2-835-5789 / Fax : 070-4788-6898